Em vừa dâm vừa nhiều nước đồ con đĩ dâm

Em dâm quá. Em dâm sao, ahhhhh. Dâm như đĩ. Xạo, đĩ làm gì nhiều nước bằng em Em vừa dâm vừa nhiều nước, đồ đĩ dâm.
– Vậy anh chịch con đĩ dâm này đi, sịt…ahhhhhh…
– Anh chịch cho tét lồn luôn nha.
– Thôi, tét rồi sao chơi. Chịch cho có thai là được rồi.

Mình nghe tới đây thì nắc không thương tiếc, Cave lauxanh chỉ còn biết hớp hơi vừa la vừa hít hà. Mông Huyền quá tuyệt, nên chỉ sau 20 cái nắc mạnh, mình ra ào ạt trong e. Để 1 hồi e quay người lại hôn mình, tinh trùng lập tức chảy tràn xuống 2 đùi gaudam.