Bị thông đít với các anh đô con đẹp trai thì còn gì bằng

Bé gay chạy thẳng vào một khu đất trống, xung quanh đầy bụi rậm, bên trong nhìn ra thì thấy nhưng bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì. Thầy lấy cái áo mưa trải ra đất rồi kéo tôi xuống hôn thẳng vào miệng tôi. Nụ hôn mới ngọt làm sao.

Các anh thật đô con lại còn đẹp trai nữa, cởi quần áo của nhau một cách điêu luyện rồi nằm trở đầu bú cặc nhau theo kiểu 69 thông đít. cặc thầy tuy không vĩ đại như của anh chàng lại cái nhưng cũng thuộc dạng khủng. A bú điêu luyện đến nỗi tôi không kịp rút ra mà bắn thẳng trong miệng thầy. A nuốt hết tinh trùng của tôi. Nhả cặc tôi ra, thầy ôm tôi đứng dậy chỏi tay vào chiếc xe, chu đít ra phía sau.