BOY Châu á thông ass nhau

Hắn cười thích thú rồi đâm liên tiếp con cu thông đít. Boy châu á rên khe khẽ cùng với hai hàng nước mắt chảy dài. Tuy rất đau nhưng có lẽ tuấn cũng rất sướng. Fuck ass được một lúc thì tinh dịch bắt đầu chảy ra từ đít tuấn hòa vào một ít máu cua tuấn hắn đưa lưỡi liếm hết rrooif hắn lấy tay sụt manh cu tuấn sụt được một lúc thì tuấn bắn tinh lần đàu bị như thế nên tuán bắn đến 5 6 đợt hắn cười khẽ rồi liếm sạch thỉnh thoảng lại lấy tây quẹt một ít đưa lên miệng tuấn. xong cuôi hắn dẫn tuấn về đôi lúc tuấn định chạy trốn thì hắn lại lấy cây rưng phát một cái vào mông tuấn. tuấn rất đau đớn nên thôi đẻ hắn muốn làm gì thì làm.