Chồng già vợ trẻ beeg nhau

Không phải tự nhiên mà dân gian có câu: “Chồng già, vợ trẻ là tiên”. Có lẽ ý các cụ muốn nói đến tuổi đời của người chồng lớn hơn vợ sẽ đảm bảo cho cuộc sống gia đình “có trên có dưới”, chồng đáng mặt làm anh, làm thầy của vợ về nhiều mặt của cuộc sống (trong đó có cả chuyện gối chăn).
Nói như thế để thấy, vợ kém chồng nhiều tuổi lại hóa hay, cô ấy có thể tự tin rằng mình luôn trẻ trung bên cạnh chồng để beeg nhau. Việc những đôi chồng già, vợ trẻ cách nhau 50, 52 hay thậm chí 55 tuổi mà vẫn hòa hợp chuyện chăn gối, thậm chí không”lỗi nhịp” là những trường hợp không phải hiếm từ xưa đến nay.