Đổi sex lấy vai diễn viên chính

hiều cô đào từng bị miệt thị ‘bán thân’ để được đóng phim nhưng thực tế, họ đã đồng thuận làm việc đó hay bị lạm dụng tình dục?
Để có cơ hội tiến thân ở kinh đô điện ảnh thế giới, nhiều nữ diễn viên trẻ đã phải chấp nhận lên giường với những đạo diễn hay nhà sản xuất phim danh tiếng. Những lời đồn thổi về “chuyện đổi tình lấy vai diễn” vốn không hiếm từ nhiều thập kỷ qua. Lâu nay, Hollywood vẫn truyền tai nhau về cụm từ “casting couch” ám chỉ việc những nhân vật có thế lực lợi dụng quyền phân vai cho các diễn viên để đổi lấy tình dục, thỏa mãn thú vui của bản thân.