Hai men Gay âm yếm ngoài bể bơi

Lúc này mình liều mạng rồi ăn được nhịn không được lấy tay thò xuống quần ảnh lúc ảnh nằm úp mình dọc cu ảnh, ảnh đẩy ra hoài 3, 4 lần luôn rồi mình lật ảnh ngữa lại kê miệng vô bú nút lia lịa,ảnh thấy sướng quá để cho mình bú luôn, lúc này mình bú dử dội lắm thật là nhanh và mạnh nữa thấy ảnh nằm im cho mình bú nên mình không bú nữa mà trường lên thân hình ảnh hôn vào môi ảnh, ảnh không cho thấy vậy mình trườn xuống hôn cặp vú săn chắc của ảnh và không quên dở tay ảnh lên liếm lông nách của ảnh rồi mình trườn xuống dưới bú cu ảnh và hai hòn dái, mình thích cặp chân ảnh nên mình hôn hai bắp chân săn chắc của ảnh, thấy ảnh dật dật người.

Mình tiếp tục trườn lên lại bỏ con cu ảnh vào miệng bú lên bú xuống mỏi cả miệng mà ảnh chưa bắn tinh ra, mình bú được một lúc thì ảnh nảy đít lên mình biết ảnh sắp ra rồi nên mình bú thật mạnh và thật nhanh, cuói cùng ảnh chịu không nổi nữa nên gồng & bắn khí vào miệng mình, nên mình nuốt hết thật là ngọt., mình còn không tha cho ảnh bú, liếm hết tinh trùng ảnh đến khi con cu ảnh mền trong miệng ảnh mình mới nhả ra.