Sexboy đàn ông lực lưỡng thông nhau

Dỉ nhiên chuyện nầy do tôi chủ động nên sexboy có vẻ sợ sệt, lúng túng ngồi lên lấy cái quần đùi màu ô-liu của anh lau tới lui mớ tinh khí bắn ra đầy trên nệm xe, trộn lẩn nhau không biết bệt nào của tôi bệt nào là của anh.Tôi thì nhận được cảm giác mới mẻ, sướng khoái lần thứ nhứt nên vẩn còn ham muốn ráng vói tay vuốt vuốt bộ ngực nở nang lực lượng lấm tấm mồ hôi của anh gayboy. Hôm đó anh chở tôi đi tắm suối trở về.