Sục cặc bắn tinh khi như mưa

hợt hai nó tăng nhịp đụ lên rồi rút cặc ra khỏi đít rồi vội vàng chạy lên kề cặc ngay miệng nó rồi bắn tinh khí, hai nó bắn rât nhiều phải 8 9 đợt tinh trùng tràn ra ngoài miệng nó, nó ngậm miệng lại rồi nuốt sạch, nhìn thấy nó uống tinh trùng của mình là anh hai bất giác cười hiền với nó. Tháo dây trói nó rồi, rồi anh hai liền cầm cặc nó cho vào miệng mà bú mút, những khoái cảm khi nãy vẫn còn làm cặc nó được 5 phút thì bắn ồ ạt vào miệng anh hai nó.

Đưa đống tinh trùng đó rồi hai nhả toàn bộ vào miệng nó khi hai hôn nó. Rồi hai nằm xuống ôm nó mà ngủ ngon lành, hai nó là vậy khi nứng lên thì hai là một người khác nhưng khi bắn tinh xong thì hai nó lại là hai nó khi trước, luôn quan tâm chăm sóc nó, thương yêu nó hết mực luôn bảo vệ nó trước những đứa hay bắt nạt nó.