Tìm gay đẹp khỏe mạnh làm tình

Ảnh đưa vào rút ra từ từ, rồi ảnh nhỏ thêm nước bọt của ảnh vào, rồi mình kêu ảnh nhét 2 ngón tay vào cho cơ hậu môn của mình quen từ từ, đến khi 2 ngón tay trơn tru rồi, mình kêu gay đẹp khỏe mạnh chỏ thêm nước bọt rồi 3 ngón ta thụt ra thụt vào. Mình cảm thấy thoải mái với 3 ngón tay rồi, thì thấy cặc ảnh đã đầy nước nhờn.

Mình vội đưa miệng xuống và dùng lưỡi liếm hết đám chất nhờn đó – sướng gì đâu đó các bạn, nó mặn mặn đã lắm. Mình dùng miệng thấm ước con cặc của ảnh đầy nước bọt pha với nước nhờn đó rồi mình kêu ảnh giờ anh chơi em đi. Ảnh làm theo anh đưa con cặc ảnh vào.