Tuổi nước độc – Sex gay hay nhất

Tuổi nước độc, tác phẩm đầu tay, văn viết có nhiều chữ thừa, vụng, các dữ kiện đưa ra có chỗ hơi thái quá, nhưng vẫn có thể xem là một trong những tác phẩm chủ yếu của Sex gay hay nhất mà sau này những tiểu thuyết khác như Gia tài người mẹ, Đêm tóc rối, Gào thét, Con sâu… tiếp nối cõi viết đã mở ra với Tuổi nước độc.
Nước độc là tuổi tôi mà cũng là tuổi anh, tuổi chúng ta, tuổi vị thành niên, tuổi đang thành niên, tuổi dễ bị ngộ độc và chính nó xác định số phận con người,

Hừng chí tôi lật ngược Dũng để giành thế chủ động và hấp tấp không để ý thằng Dũng nhỏ thuộc loại chưa..mở mắt. Thế là xảy ra màn “máu nhuộm gươm vàng (?) “. Có lẻ vừa đau vừa sợ nên Dũng mếu máo khóc. Tôi cũng quýng quáng ngồi dậy -mất mẹ hứng- xỏ quần chạy đi tìm bông băng..cứu cấp.